Türkiye’de ehliyet kursları, trafik kurallarını ve araç kullanımını öğretmek amacıyla verilen eğitimlerdir. Bu kurslar, Türkiye’de araba kullanmaya hak kazanmak için gereklidir.

Ehliyet kursları, genellikle sınıflandırılmış otomobil sürücüleri için verilir ve öğrencilerin, trafik kurallarını, araç kontrolünü ve güvenli araç kullanımını öğrenmelerini amaçlar. Kurslar, teorik eğitim ve pratik eğitim olmak üzere iki bölümden oluşur. Teorik eğitim, genellikle sınıf ortamında verilir ve trafik kuralları, araç kontrolü, araç bakımı ve güvenli araç kullanımı gibi konuları içerir. Pratik eğitim ise, öğrencilerin araç kullanmayı pratik olarak öğrenmelerini amaçlar ve genellikle yol üzerinde gerçekleştirilir.

Türkiye’de ehliyet kurslarının süresi ve maliyeti, farklı kuruluşlarca değişiklik gösterebilir. Öğrenciler, genellikle birkaç hafta süren bir kursa kaydolabilirler ve bu kursların maliyeti, genellikle birkaç bin TL arasındadır. Ayrıca, öğrencilerin ehliyet sınavına girmeyi başarmaları için birkaç kez pratik sınav yaptırmaları gerekebilir. Bu sınavlar, genellikle sürüş okulları tarafından verilir ve öğrencilerin, trafik kurallarını ve araç kontrolünü pratik olarak uygulamalarını değerlendirir.

Türkiye’de ehliyet kurslarının sonunda, öğrencilerin başarılı olmaları durumunda, Türkiye Trafik Kuruluşu tarafından verilen bir sürücü belgesi almaları mümkündür. Bu belge, öğrencilerin Türkiye’de araba kullanmaya hak kazandıklarını gösterir ve öğrencilerin, trafik kurallarına uygun bir şekilde araç kullanmalırlar.